God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De bediening van Jezus bladzijde 5

Tegen een buitenlandse vrouw zei Jezus: ‘Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Woman at the well. Copyrighted.

De vrouw antwoordde: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (Christus, dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’

Jezus zei tegen haar: ‘De Messiah, dat ben ik, die met u spreekt.’

Later leerde Jezus de mensen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en mij volgen. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet?’

‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft. Want waar je schat is daar zal ook je hart zijn.’

Priest. Copyrighted.

Daarop riepen de hogepriesters en de Farizeeën het Sanhedrin bijeen: ‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel wondertekenen, en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in; dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen.’

Ondertussen leerde Jezus met grote autoriteit. Hij ging de tempel binnen en wierp de kooplui eruit, die binnen waren om te kopen en te verkopen. Hij zei tegen hen: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebedzijn”? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’

Copyrighted.
Jezus zei tot hen: “Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt.’

En hij leerde, zeggende: ‘Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’ Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren.

Dus er was onenigheid onder de mensen omwille van hem. Van de opperpriesters geloofden velen in hem, maar vanwege de Farizeeën kwamen ze niet voor hun geloof uit omdat ze bang waren dat ze verbannen zouden worden uit de religieuze ontmoetingsplaatsen. Ze hadden de eer van mensen liever dan de eer van God.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine