God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De geboorte van een natie
Van Abraham tot Jozef bladzijde 4

Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’

“Ik luister,’ antwoordde hij. En de Heer zei:  ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor Mij hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’

Abraham finding Ram. Copyrighted.

Toen Abraham opkeek, zag hij achter zich een ram, die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat als een brandoffer in de plaats van zijn zoon.

De bijbel zegt dat Abraham wist dat God zijn beloftes aangaande Isaäkzou vervullen, zelfs al zou Hij hem daarvoor uit de dood moeten opwekken.

Vanwege het geloof van Abraham zei God: “Ik zal je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en door je nakomelingen zullen alle volken op aarde zullen gezegend worden. Want jij hebt naar mij geluisterd.’

God's Sacrifice to the world. Copyrighted.

Toen verheugde Abraham zich want hij begreep dat de redder, die lang tevoren was beloofd in het paradijs, uit zijn nageslacht geboren zou worden.

Gods test voor Abraham illustreert ook hoe God, de hemelse vader, op een dag zijn eigen geliefde Zoon zou offeren als een slachtoffer voor de hele wereld.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine