God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part I: Creation to Joseph

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De geboorte van een natie
Van Abraham tot Jozef bladzijde 2

Maar Sarai, de vrouw van Abraham baarde hem nog steeds geen kinderen en ze werd ouder en ouder. ‘Luister,’ zei Sarai tegen Abram, ‘Je moest maar met mijn slavin slapen, misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen.’

Ismael. Copyrighted.

Abram stemde met haar voorstel in. Hoewel hij de Heer liefhad, kon hij niet geloven dat God hem een kind zou geven door zijn vrouw. Dus Hagar baarde Abraham een zoon, Ismaël genaamd.

Dertien jaar later, toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij. Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. ‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet ze Sara genoemd worden, vorstin. Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen.’

En Abraham antwoordde God: ‘Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan.’

Abram talking with God. Copyrighted.

Maar God zei: ‘Wat Ismaël betreft, ik verhoor je: ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Er zal een groot volk uit hem voortkomen.”God vervulde zijn belofte aan de nakomelingen van Abraham en Ismaël door de Arabische volkeren.

Toen zei God: “Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden.’

Sarai with Ismael. Copyrighted.

Hierna baarde Sara Abraham een zoon die ze Isaak noemden. Toen Isaak opgroeide vroeg God Abraham om te tonen dat hij echt vertrouwen in Hem had.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine