Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Albanees, Tsjechisch, Frans, Indonesisch, Japans, Spaans, Turks, Oekraïens (Українська)


Doe de ultieme test…
  Ben je een goed mens?

Beschouw je jezelf als een goed mens?Veel mensen wel. Maar velen onder ons verschillen van mening over de definitie voor ‘goed’. De bijbel zegt, dat God goed is, en de Tien Geboden vormen zijn standaard om goedheid te meten. Dus moeten we naar Gods wet kijken… Vraag je met een zacht geweten of je het volgende hebt gedaan:


 1. Vereer naast mij geen andere goden.
  (Heb je altijd God liefgehad boven alles?)

 2. Maak geen godenbeelden.
  (Heb je ergens een afgod van gemaakt, waar je je beter bij voelt, een god om je fijn bij te voelen?)

 3. Misbruik de naam van de Heer uw God niet.
  (Heb je ooit Gods heilige naam gebruikt als een stopwoord?)

 4. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden; het is een heilige dag.

 5. Toon eerbied voor uw vader en moeder.

 6. Pleeg geen moord.
  (God beschouwt haten als moord.)

 7. Pleeg geen overspel.
  (“Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.” —Matteüs 5:27-28; dit houdt ook in seks voor het huwelijk).

 8. Steel niet.
  (Heb je ooit iets gestolen? - de waarde van het item is niet relevant.)

 9. Leg over een ander geen vals getuigenis af.
  (Heb je wel eens ooit gelogen? Ook niet bij het beantwoorden van deze vragen.)

 10. U zult niet begeren.
  (Heb je ooit vurig verlangd te hebben wat aan een ander toebehoort?)

De bijbel zegt, dat God alle moordenaars zal straffen, verkrachters, dieven, leugenaars, overspeligen, enz. Hij zal zelfs onze woorden en gedachten beoordelen. Zul je op de dag des oordeels schuldig bevonden worden of onschuldig aan het breken van de geboden?

Photo copyrighted.

Misschien denk je: God is zo goed. Hij zal mijn fouten wel over het hoofd zien. Maar juist door zijn goedheid zorgt Hij ervoor dat moordenaars, verkrachters, dieven, leugenaars, enz. hun verdiende loon krijgen. Hij zou een corrupte rechter zijn als hij zich blind zou houden voor onrechtvaardigheid.

Heb je de Tien Geboden gehouden?

De Bijbel zegt, dat de wet volmaakt is. Hij verlangt van ons ook volmaaktheid. (Matteüs 5:48). Ben je perfect (in gedachten, woorden en daden)? Zul je de hemel binnenkomen?

Misschien zeg je, dat je toch wel goed bent, maar God vindt van niet. (zie Psalm 14:2-3). Dus een van jullie tweeën liegt en de Bijbel zegt, dat het onmogelijk is dat God liegt.

Denk eraan dat alle leugenaars in de hel geworpen zullen worden (Openbaringen 21:8). Gods wet vereist gerechtigheid, en de straf op de zonde is dood en hel. Luister aandachtig, als je wilt blijven leven.

Godzelf vond een manier waardoor zijn gerechtigheid en zijn goedheid elkaar konden ontmoeten. We braken de wet, maar Hij werd mens om de straf te dragen. Jezus leed en stierf op het kruis om aan de wet te voldoen. God kan ons vergeven en ons de genadegave geven van het eeuwige leven!

Maar misschien denk je nog steeds dat je van nu af aan de Tien Geboden wel kunt houden. Maar is het niet zo, dat zelfs de besten onder ons hebben gelogen, gestolen, gehaat en dat ze hebben gefaald om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf?

Hoe kunnen we dan een ‘goed’ leven leven als we alreeds hebben gezondigd tegen God? Op z’n best zijn we hervormde leugenaars en dieven… maar nog steeds brekers van de wet.

Denk eens na over het volgende…

Zou je een van je ogen voor een miljoen dollar willen verkopen? Je beide ogen voor $50 miljoen? Ik weet zeker van niet. Je ogen zijn onbetaalbaar, ze zijn de spiegels van je ziel. Wat moet je leven (ziel) dan wel niet waard zijn?

Met deze gedachten in ons achterhoofd vragen we ons af: wat zou een goeie prijs zijn voor eeuwig leven? Het is absoluut onbetaalbaar. Toch, als we vertrouwen in onze eigen goedheid, zeggen we tot God: ‘Ik behoor binnengelaten te worden omdat ik goed gedaan heb – ik heb mijn toegangskaartje wel verdiend.’


Stel je voor dat je mij een splinternieuwe (erg dure) wagen wilde geven, maar dat ik zei: ‘Die kan ik niet aannemen… Ik geef je er tien cent voor.’ Ik weet zeker dat je je diep beledigd zou voelen door zo’n idioot aanbod tot betaling. Bovendien als ik ervoor betaal, is het niet langer een gift, het is een handeltje… ik heb recht erop.

Als we het erover hebben om de hemel binnen te gaan door goed te zijn, door de Tien Geboden te houden, enz. gooien we de Heer tien cent van onze ’eigengerechtigheid’ voor de voeten, wat een geweldige belediging voor hem is in het licht van zijn grote offer. Het enige wat we kunnen doen is onszelf vernederen, spijt hebben van onze zonden en de gift accepteren door alleen op Jezus Christus te vertrouwen.

De almachtige God toonde zijn liefde aan jou toen Jezus voor jou stierf aan het kruis. Als je wilt vertrouwen op je eigen goedheid, dan zeg je eigenlijk dat zijn afgrijselijke dood op het kruis voor niets is geweest.

In verwarring?

ONLINE VIDEO: Ga je naar de hemel? Veel mensen hebben verkeerde ideeën over hoe ernaartoe te gaan. GA

Hoe goed is goed genoeg? Antwoord…

Ben ik goed genoeg om naar de hemel te gaan? Antwoord…

Zal de hele mensheid uiteindelijk worden gered? Antwoord… (Velen hebben een vage hoop en vertrouwen dat alles uiteindelijk in orde komt en dat ze vroeger of later naar de hemel gaan. Maar is dat zo?)

Is God eerlijk om maar een paar mensen te redden? Antwoord…

Hoe kan ik vergeving ontvangen en me ook vergeven voelen? Antwoord…

Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding? Antwoord…

MEER ANTWOORDEN OVER REDDING

De Bijbel zegt: ‘Want uit genade zijt gij gered, door het geloof en dat niet van onszelf, maar het is de gave van God.’ Je kunt een gift nooit verdienen.

Bedoelde Hij daarmee, dat we vertrouwen in hem moeten hebben, op dezelfde manier als we een parachute vertrouwen als je uit een vliegtuig springt. Je gelooft niet in de parachute - je doet hem aan.

Spring alsjeblieft niet zonder Jezus. Als je in je zonden sterft is er geen tweede kans. God zal je je verdiende loon geven en zo zul je in de hel belanden voor eeuwig. Alle problemen die je nu mocht hebben zouden niets zijn, vergeleken bij de problemen die je zult krijgen met je Schepper. Zijn toorn rust op je. (Joh. 3:36).

God wil niet dat je naar de hel gaat. En jij wil dat natuurlijk ook niet, dus belijdt nu je zonden tegenover God, stel je vertrouwen op de Heer Jezus om je te redden, en je zult overgaan van de dood in het leven.

Daarna: lees de bijbel dagelijks en doe gehoorzaam wat er staat. (Zie Joh. 14:21). Je gehoorzaamheid aan God is het bewijs van je liefde. Heb geloof in God. Hij zal je nooit in de steek laten.

Zeg tegen God zoiets als:

‘Lieve God, vandaag keer ik me af van al mijn zonden (noem ze). Vandaag stel ik mijn vertrouwen in Jezus Christus als mijn Heer en Redder. Hij is de enige weg voor mij om gered te worden. Hij is ‘De weg, de waarheid en het leven.’ Vergeef me alstublieft, verander mijn hart en schenk me uw genadegift van eeuwig leven. In Jezus’ naam bid ik het U. Amen.


Auteur: Ray Comfort. Tekst copyright 2003, Living Water Publications. De tekst van deze bladzijde is verkrijgbaar als een traktaatboekje van Living Waters Publications.

Neem alsjeblieft een momentje om ons je beslissing te mailen…

(vink een van onderstaande mogelijkheden aan)

Ik heb net gebeden en ik heb eeuwig leven ontvangen door Christus als gevolg van jullie website (ChristianAnswers.Net).

Ik heb spijt van mijn zonden, vertrouw op Jezus voor mijn redding en ik heb besloten Christus te volgen voor de rest van mijn leven, maar toch ben ik nog onzeker over mijn eeuwig heil.
(Read our on-line answers to frequently-asked-questions on this subject)

Ik heb besloten mijn leven opnieuw toe te wijden aan Christus om hem te dienen. (Bid tot hem, belijd je zonden. Toon je spijt. Vraag om zijn hulp om een leven te leiden dat hem waardig is vanaf dit moment.)

Ik was alreeds een gehoorzame volgeling van Jezus Christus.

Ik heb nog geen beslissing gemaakt om Christus te volgen, maar ik ben wel geïnteresseerd. Neem alsjeblieft contact met me op.

Ik volg Christus niet en ben het ook niet van plan. (N.B. Zie dringende WAARSCHUWING met het oog op deze optie)

Heb je VRAGEN over redding, Gods vergeving of dergelijke onderwerpen? ANSWERS is slechts een klik van je verwijderd.


Naam:
Ik ben een:   Man Vrouw
Leeftijd  
E-mail:
Typ je commentaar hieronder. Als je wilt dat een van onze vrijwilligers contact met je opneemt per e-mail voor discrete raadgeving, vraag er dan om.


Ontdek God plan voor jou en onze wereld. Bekijk deze alom gewaardeerde tekenfilm hier, online - Gratis—The HOPE

Vertaald door Josine

ChristianAnswers.Net
Home
Domein Gids
Christian Answers Network HOME and Domein Gids