Животът, смъртта и
възкресението на Исус Христос

отговори на често задавани въпроси като например…

Кой в действителност е бил Исус Христос? Какво е казал Той за самия себе си? Какви доказателства има в подкрепа на това, което Той е говорил? Как и защо всъщност е умрял Исус? Наистина ли е възкръснал от смъртта? …и много други въпроси

God's Story Online: From Creation to Eternity.
Или още по-добре, слушайте докато четете и започнете ОТ САМОТО НАЧАЛО, от Битие, за да разберете цялата история на Христос, защо дойде Той, кой беше в същност, и т.н. (препоръчваме го)
Прочетете нашата ИЛЮСТРИРАНА, написана в резюме на Исус Христос, започнала преди Неговото раждане …или започнете с пророчествата за Неговото раждане
Кое единствено събитие е имало силата да РАЗДЕЛИ ВРЕМЕТО ДА ДВЕ? (Flash presentation, in English)

Неговата история…

 • Откъде идва името на Исус? Отговор(включени са в резюме годините на служение на Исус Христос)

 • Какво означава името “Христос”? Отговор

Неговите претенции

Неговото раждане…

 • Наистина ли кървава пот се е стичала от Исус? Отговор

 • Was Jesus born in a stable? Отговор

 • Isn't the virgin birth of Jesus Christ mythological and scientifically impossible? Отговор

Неговият живот и чудеса

 • Чудесата не са възможни - смятат някои. Вярно ли е това? Отговор

 • Можел ли е Христос да съгреши? Отговор

 • Откъде знаем истина ли е Библията? Отговор

 • Вярно ли е, че библейските сведения за Христовото възкресение са пълни с противоречия? Отговор

 • Accuracy - Is the Bible's account of Christ's life accurate? Отговор

 • Has science disproved the miracles associated with Jesus Christ? Отговор

 • Archaeology - Have any burial sites been found for the people involved in Christ's life and death? Отговор

 • How can the Bible be infallible if it was written by fallible humans? Отговор

 • Was the PBS television series accurate, Frontline: From Jesus to Christ, the First Christians Отговор

 • “The Jesus Seminar”—Are their criticisms of the gospels valid? Отговор

 • “The Jesus Seminar”—Who do they really speak for? Отговор

Неговата смърт…

 • Наистина ли кървава пот се е стичала от Исус? Отговор

 • Възможно ли е Исус да не е умрял, а само да е припаднал, като по късно се е възстановил от Своите рани? Отговор

 • Какъв е бил кръстът, на който е бил разпънат Исус? Отговор

 • How did Jesus die? Learn the facts. Go

 • What is crucifixion? Отговор

 • What does Islam teach about the crucifixion of Jesus? Отговор

 • Why the different inscriptions? Отговор

 • What does the inscription “INRI” mean? Отговор

 • If the Bible is the Word of God, how can you explain the contradictions of the Bible? Answer
Empty tomb

Неговото възкресение…

Археологията и Библията - Archaeology and the Bible (Bulgarian)
Вижте археологическите свидетелства в подкрепа на Библията. Нашият екип от експерти отговаря на вашите въпроси относно Библията и археологията.
 • Някои казват, че Христовото възкресение е мит, а не историческа реалност. Възможно ли е? Отговор

 • Откъде знаем, че Исус Христос наистина е възкръснал? Отговор

 • Някои твърдят, че свидетелите на Христовото възкресение са халюцинирали или са били изпаднали в масова истерия. Възможно ли е това? Отговор

 • Тялото на Исус Христос било ли е откраднато от гробницата Му? Отговор

 • Великден споменат ли е в Библията? Отговор

 • What's so important about all this? Отговор

Неговото послание…

Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси?
Явява ли се Исус отговор на твоите въпроси? Отговор
 • Спасение—Как мога да се спася от Ада? (преведено на повече от 13 езика!) Отговор

 • HELL - What did Jesus say about it? Is it a real place? Отговор

Други въпроси…

 • India - Did Jesus go to India as a child and learn from Hindu Gurus? Отговор

 • мормонството - Каква е значението на Великден за църквата на светиите от последните дни? Отговор

ОЩЕ ВЪПРОСИ

Въпроси за децата | Библейска археология | Библия и Теология | Религия | Сътворение/Еволюция | Секс, любов и връзки | Семейство и брак | Социални въпроси и Управление | Въпроси за младежта | Нашият домейн ДОМАШНА СТРАНИЦА

Игри и занимания

ChristianAnswers.Net
ChristianAnswers.Net
ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ

Връзка към тази страница [инструкции]

The Christian Answers Network is a nonprofit ministry of Films for Christ.

Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA