Jesus. Copyrighted image. Licensed.
Jezus Christus' leven, dood en opstanding
Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Bulgaars, Duitse, Frans, Indonesisch, Portugees, Spaans, Turks

Antwoorden op vaak gestelde vragen…

Wie was Jezus werkelijk? Wat zei Hij over zichzelf? Wat voor bewijzen zijn er om te bevestigen wat Hij zei? Hoe en waarom stierf Jezus eigenlijk? Stond Hij werkelijk op uit de dood? … en nog meer

Welke unieke gebeurtenis had de kracht om de tijd te SPLITSEN? (Flash presentation) - Ga

Zijn verhaal…

Lees ons GEILLUSTREERDE OVERZICHT van het verhaal van Jezus, te beginnen vlak voor zijn geboorte. Ga …of begin met de profetieën over zijn geboorte Ga

…of, nog beter, luister, terwijl u leest en begin bij HET ALLEREERSTE BEGIN, in Genesis om echt het hele verhaal van Christus goed te begrijpen, waarom Hij kwam, wie Hij was, enz. (aanbevolen) Ga

 • Hoe kwam Jezus aan zijn naam? (Jezus) Antwoord
  (inclusief overzicht van de jaren van Jezus' bediening)

 • Wat betekent de naam Christus? Antwoord

 • Welke taal sprak Hij tot mensen tijdens Zijn aardse leven?

  Voornamelijk Aramees (in het Galileaans dialect), maar ook Hebreeuws en waarschijnlijk Grieks. Ze waren allemaal gebruikelijk in het gebied waar Hij woonde en werkte, waarbij het Aramees het meest gebruikelijk was. Omdat Hij God was, was Hij natuurlijk in staat elke taal te begrijpen en te spreken, inclusief die van engelen.

Zijn beweringen…

Copyrighted.
 • Is Jezus Christus mens, of is Hij God? Antwoord

 • Als Jezus God is, hoe kan Hij dan sterven? Als Jezus aan het kruis stierf, hoe kan hij dan vandaag levend zijn? Antwoord

 • Was Jezus God, gemanifesteerd in menselijke gedaante? Antwoord

 • Drie-eenheid – Hoe kan één God drie personen zijn? Antwoord

 • De Messias – Is hij werkelijk Jezus? Antwoord

 • Welke Messiaanse profetieën werden door Jezus Christus vervuld? Antwoord

 • Antwoorden op bezwaren van sommige joden—GO

 • Wat zijn de statistische kansen rondom Jezus Christus? Antwoord

 • Is Jezus Christus werkelijk God? Antwoord

 • Als Jezus de Zoon van God was, waarom noemde Hij Zichzelf dan de Mensenzoon? Antwoord

 • Karakter – Komt het karakter van Christus overeen met zijn hoge eisen? Antwoord

 • Wat zijn de verschillende Namen van God?

Zijn geboorte…


Zijn leven en wonderen…

 • “Wonderen bestaan niet,” zeggen sommigen. Is dat waar? Antwoord

 • Hoe weten we of de Bijbel waar is? Antwoord

 • Wat moeten we met al die tegensprekingen? Antwoord

 • Als de bijbel het woord van God is, hoe kun je dan de tegenstellingen in de bijbel verklaren. Antwoord

 • Kan de Bijbel onfeilbaar zijn als hij door feilbare mensen is geschreven? En zo niet, hoe kunnen we hem dan letterlijk nemen? Answer

 • copyrightedIs De Da Vinci Code ‘de meest serieuze aanval op het christendom’? Antwoord


 • Kan de Bijbel onfeilbaar zijn als hij door feilbare mensen is geschreven? En zo niet, hoe kunnen we hem dan letterlijk nemen? Antwoord

 • Accuraat - Is het bijbelse verslag van het leven van Christus accuraat? Antwoord

 • Is het LOGISCH om te geloven dat de bijbelse wonderen echt gebeurd zijn? Answer

 • WONDEREN, meer informatie en lijst Lezen

 • Heeft de wetenschap de wonderen die met Jezus Christus worden geassocieerd weerlegd? Antwoord

 • Op wat voor manier heeft Christus zich zeer vernederd? Waarom deed Hij dat? Antwoord

 • Zou Christus hebben kunnen zondigen? Antwoord

 • Archeologie -  Zijn er begraafplaatsen gevonden van mensen die een rol gespeeld hebben in Christus' leven en sterven? Antwoord

 • Wat heeft de archeologie aan het licht gebracht over het stadje Kapernaum waar Jezus veel van zijn leven en bediening heeft doorgebracht? Antwoord

 • Was de televisieserie accuraat (Van Jezus Christus, de eerste christenen)? Antwoord

 • “The Jesus Seminar”- Is hun kritiek op de evangeliën terecht? Antwoord

 • “The Jesus Seminar” - Namens wie spreken ze eigenlijk? Antwoord

Zijn dood…

Watching Jesus die on the cross (from God's Story, copyrighted)
Lees het verhaal?

Zijn opstanding…

Pasen, de opstanding van Jezus.
De opstanding van Christus
Pasen-gerelateerde vragen en antwoorden voor sceptici, kinderactiviteiten en waardevolle bronnen

Archeologie en de Bijbel
Zie archeologische bewijzen die de Bijbel ondersteunen. Ons team experts beantwoorden uw vragen over de bijbel en archeologie.

 • De opstanding van Christus - Wat gebeurde er? Wie zagen Jezus levend en wel na zijn dood? Waarom is het zo belangrijk dat Hij opstond uit de dood? Antwoord

 • Is de opstanding een mythe? Antwoord

 • Opstanding- Stond Jezus werkelijk op uit de dood? Antwoord

 • Waren de getuigen soms aan het hallucineren? Antwoord

 • Was het lichaam van Jezus gestolen? Antwoord

 • Wat is er zo belangrijk aan dit alles? Antwoord

 • Wordt Pasen vermeld in de bijbel? Antwoord

Zijn boodschap…

God's Story Online: From Creation to Eternity.GODS VERHAAL: Van schepping tot eeuwigheid
Waarom kwam de Schepper naar de aarde en stierf voor onze zonden? Ontdek wat er is gebeurd, vanaf het begin.

Klik hier. Is Jezus Christus het antwoord op uw vragen?
Is Jezus Christus het antwoord op uw vragen? Lees meer

Meer vragen…

 • Veel van onze antwoorden en bronnen zijn te lezen in andere talen? Antwoord

 • India - Ging Jezus naar India als kind en leerde Hij van Hindoe goeroes? Antwoord

 • Mormonen — Wat is de betekenis van Pasen voor de Kerk van de Heilige der Laatste Dagen? Antwoord

 • Bemiddelaar, tussen God de Vader en de mens

■ Bijbelse Archeologie ■ Bijbel & Theologie ■ Religies ■ Schepping/Evolutie ■ Huwelijk en gezin ■ Sociale onderwerpen & Regering ■ Kindervragen ■ Jeugdvragen ■ Seks, liefde en relaties ■ Nederlandse startpagina

Learn how to be more effective in evangelism
Learn how to better share Christ with others! Visit our Effective Evangelism section

Link naar deze home pagina - instructies

Copyright © Films for Christ. Alle rechten voorbehouden.

The Christian Answers Network is een non-profit bediening van Films for Christ (Films voor Christus) opgericht in 1959.

Vertaling door: Josine