Family at Christmas. Photo copyrighted. All rights reserved.
What is the real meaning of Christmas?. Copyright 2005, Films for Christ.

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Indonesisch, Spaans

Christmas ball. Photo copyrighted.

Het historische verhaal over de geboorte van Christus kun je vinden in Matt. 1:18-25 en Lucas 2:1-20.

Anders dan ieder ander kind, was het kind, dat die nacht geboren werd in Betlehem uniek in de hele geschiedenis. Hij was niet ontstaan uit een menselijke vader en moeder. Hij had al een hemels bestaan voor zijn geboorte (Joh. 1:1-3, 14). Hij was God, de Schepper van het universum (Philippians 2:5-11). Dit wordt genoemd de incarnatie, een woord, dat betekent “in het vlees.” Met de geboorte van Jezus is de eeuwige, almachtige en alwetende Schepper naar de aarde gekomen in het vlees.

Waarom zou God zoiets doen? Waarom zou Hij als baby komen, in plaats van te verschijnen in macht en majesteit? Waarom zou Hij zichzelf een echt mens maken en onder ons leven, als Hij van te voren wist hoe wreed Hij zou worden behandeld?

Het was LIEFDE! Het was nodig, voor jouw redding!!

Bekijk deze opwindende NIEUWE on-line video die duidelijk uitlegt hoe Jezus Christus geboren werd en waarom—te beginnen bij het allereerste begin, bij de dageraad van de schepping…

Click here to watch THE HOPE on-line!
Gift. Photo copyrighted.

Heb je al dat ALLERKOSTBAARSTE GESCHENK geaccepteerd, dat iemand je ooit maar zou kunnen geven?

Weet je zeker dat je later bij God in de hemel zult wonen? Als God je zou vragen: “Waarom zou ik je binnenlaten in mijn hemel?” wat zou je dan zeggen? Onderzoek het nu! (30 min. video)

Sta je er skeptisch tegenover? [Klik hier]


Christmas herald horn. Photo copyrighted.

Antwoorden op vaak gestelde vragen…

Waarom zou Kerst je hart moeten raken?

Waar kreeg Jezus zijn naam (namen)vandaan?


(klik op een willekeurige naam om meer erover te weten te komen)

red line

Antwoorden over het DOEL van de geboorte van Jezus Christus…

Antwoorden over het bijbelse verhaal over Christus'geboorte…

De bijbel zegt…

"En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden" (1 John 4:9-10).

"…de gift van God is eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer" (Rom. 6:23).

"Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden" (Joh. 1:12).

Sta je er skeptisch tegenover? [Klik hier]

Beslis wat je wilt doen met het geschenk van Christus…

  1. Neem Jezus aan - Ik wil Christus' geschenk aannemen om eeuwig leven te ontvangen, maar ik weet niet hoe.
  2. Verwerp Jezus -Ik geloof hier helemaal niks van. Ik ben nog steeds skeptisch.
  3. Opnieuw toegewijd -Ik ben gered, maar heb me niet bepaald gedragen als een volgeling van Jezus. Ik wil nu mijn leven opnieuw toewijden aan Hem.
    Zie onze “Tien tips voor pasbekeerden en opgroeiende christenen”.
    Gaat niet naar binnen.
  4. Wacht - Ik heb meer vragen. Of e-mail ons.

Ben je God dankbaar?


V e r h e u g  j e !
Onze redder is gekomen--Christus de Heer!

Carolers. Photo copyrighted.
KERSTMUZIEK
22 MIDI files
Klik hier om te luisteren naar muziek, terwijl je doorbladert

Klik hier voor meer kerstmuziek en andere muziek


Illustration copyrighted. God's Story.
Jezus Christus was Gods liefdegave aan de wereld.

Kerstspellen en kleurplaten

Coloring.

Kleurplaten

[Kleurplaten zijn ook verkrijgbaar in andere talen: Chinees, Frans, German, Indonesisch, Italiaans, Norwegian, Portugees, Spaans, Zweeds, Tagalog]

Coloring. Copyrighted.

Wil je meer kleurplaten? [klik hier]

Woordzoekers Kruiswoordpuzzels

Antwoord op jouw spirituele vragen

Jezus Christus' leven, dood en opstanding
Wat is de waarheid over Jezus Christus? Zijn identiteit, leven, dood en zijn claims.

Is Jezus Christus het antwoord op uw vraag?
Wil je weten hoe je gered kunt worden? Heb je vragen over redding in Jezus Christus. Bezoek onze antwoordsectie.

Quiz. Copyrighted.
Probeer onze leuke uitdaging!

Onze online films

Lees over het ware verhaal van Kerst
fvanaf het begin…

Click here to watch THE HOPE on-line!
The HOPE
Kijk gratis online!

Gods verlossende verhaal vanaf de schepping tot Christus in 36 belangrijkste bijbelse gebeurtenissen. The HOPE een mix van visuele kunstzinnige schoonheid van bewegende beelden en de intimiteit van een privé conversatie.


Kijk ook, God's Story: From Creation to Eternity, het ware verhaal van Kerst begint bij de aanvang van alle tijden…
Read and hear - God's Story
Verteld door acteur Dean Jones, die het verhaal accuraat en in chronologische vorlgorde brengt. Geschikt voor alle leeftijden.
Online Film
Ga je naar de hemel? Een schets van gangbare opvattingen en de bijbelse waarheid. Copyrighted.
Algemeen gehoorde opvattingen onder de loep genomen en de bijbelse werkelijkheid
Flash Presentaties

Rainbow. Image copyrighted.

Welke unieke gebeurtenis had de kracht om DE TIJD TE SPLITSEN?

Who is Jesus really? Click to find out.
Wie is Jezus werkelijk? Was Hij een moraalridder of was Hij meer dan dat?

Online Film

Boodschappen uit de hemel?
Van over de hele wereld komen meldingen van verschijningen van de maagd Maria. Zijn ze echt? Wat willen die gebeurtenissen zeggen? Wat zegt de bijbel ervan?
87 min. Engels | Spaans


Lees meer over het offer van Jezus Christus voor jou en het bewijs van zijn opstanding. Krijg antwoorden op je vragen. Activiteiten voor kinderen. Waardevolle bronnen.

Zie onze Geloofsbelijdenis

Heb je een WEB PAGE? Dan heb je onze toestemming om naar deze bladzijde te linken. Wij willen je de code toesturen en de graphics om je te helpen. [Klik hier]

Translated by: Josine